Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
RISK aneb VÁLKA O DOBYTÍ SVĚTA

***** Strategická stolní hra *****

Obsah:

 • Začátek
 • Útok a obrana
 • Mobilizace
 • Mise
 • Karty
 • Herní plán Pozn: Uvedený popis hry je stručný a výstižně popisuje průběh hry pro více jak 2 hráče. Více viz Kompletní pravidla.

  1. Začátek

  Tato hra představuje boj zúčastněných armád za účelem dosažení různých strategických úkolů (misí).

  Je určena pro tři až šest hráčů. Dle počtu zúčastněných hráčů má pak každý k dispozici daný počet armád (figur): 3 hráči ... 35 armád, 4 hráči ... 30 armád, 5 hráčů ... 25 armád a 6 hráčů ... 20 armád.

  Tyto své armády pak libovolně rozmístí na území (je jich celkem 42), která mu byla rozdána na kartách, maximálně však 4 armády do jedné země. Začíná vždy hráč, který hodí nejvyšší číslo na kostce. Vyhrává ten hráč, který splnil úkol (misi), která je uvedena na rozdaných kartách.

  2. Útok a obrana

  Hráč si vybere sousedící území, na které chce zaútočit. K provedení útoku musí mít na svém území (zemi) minimálně dvě armády, neboť jedna vždy tzv. "drží pole". Má-li tedy na jednom území dvě armády, znamená to, že při útoku útočí jen jednou armádou a háže proto jen jednou kostkou. Útočí-li dvěma armádami, háže dvěmi kostkami a při útoku třemi a více armádami pak vždy háže kostkami třemi.

  Napadený se současně brání. Má-li na svém (napadeném) území jednu armádu jednou kostkou. Má-li tam armád více, může si zvolit zda se bude bránit jednou nebo dvěma kostkami. Na počtu kostek, kterými se brání napadený pak záleží, o kolik armád kdo přijde. Pokud jednou kostkou, tak ten s menším číslem ztratí jednu armádu, pokud dvěma kostkami pak armády dvě. Stejné číslo na kostce znamená vítězství obránce.

  Příklad:

  tj. páruje se vždy nejvyšší hodnota proti nejvyšší, a druhá nejvyšší proti druhé nejvyšší.

  Podaří-li se útočníkovi nějaké území dobýt (tj. zničit všechny nepřátelské armády na daném poli), po své sérii tahů si může vzít kartu, kterou pak spolu s dalšími dvěmi smění na začátku dalšího kola za příslušný počet armád. Za první dobyté území tedy získá jednu kartu, více jak jednu kartu za kolo hráč nezískává. Hráč na tahu může zaútočit libovolně na kterákoliv sousední území obsazená armádami protihráčů a to kolikrát chce (není tedy ničím limitován, s výjimkou výše uvedené podmínky mít pro útok min. 2 armády na poli). Po skončení všech útočných záměrů může pak útočník provést přesun z jednoho území libovolným způsobem na území s tímto sousedící. (Např. Z východní Austrálie přesune 2 armády do Indonésie a 5 armád na Novou Guineu a žádnou do východní austrálie)

  Zničí-li hráč některou nepřátelskou armádu a není to jeho misí, získává všechny karty poraženého, kromě jeho "mise".

  3. Mobilizace

  Na začátku každého tahu hráč dostane X armád, které si opět libovolně rozmístí. X = (počet obsazených území) / 3. Minimálně však hráč dostane armády 3, u vyššího počtu obsazených území se provádí zaokrouhlování směrem dolů (tj. 11 obsazených území; X=11/3 = 3 armády).

  Obsadil-li některý z hráčů celý kontinent (např. Asii) a udržel jej během celého jednoho kola, má nárok dostat příslušný počet armád dle daného kontinentu (např. Asie = 7, Evropa = 5), které si libovolně rozmístí na jím obsazená území.

  4. Mise

  Mise jsou napsány na kartách, které si hráči na počátku hry vylosují, přečtou a uschovají, aby pak mohli prokázat, že ji splnili. Je jich celkem 14:

  - Dobýt Afriku a Asii
  - Dobýt Asii a Jižní Ameriku
  - Dobýt Afriku a Severní Ameriku
  - Dobýt Austrálii a Severní Ameriku
  - Dobýt Austrálii, Evropu a jeden další kontinent
  - Dobýt Jižní Ameriku, Evropu a jeden další kontinent

  - Zničit rudou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Zničit zelenou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Zničit modrou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Zničit černou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Zničit bílou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Zničit žlutou armádu, máš-li ji, pak obsaď 24 zemí
  - Obsadit 18 zemí, každou nejméně dvěma armádami
  - Obsadit 24 zemí dle své volby

  5. Karty

  Ke hře dále patří celkem 44 karet se symboly: kavalérie(14x), pěchota(14x), dělostřelectvo(14x),žolík (2x). Tři karty stejného symbolu se pak směňují za: 4 armády (3x dělo), 6 armád (3xpěchota), 8 armád (3x kavalérie) a 10 armád (mix = jednou každý symbol) Žolík zastupuje kterýkoliv symbol. Hráč může mít u sebe maximálně 5 kartiček.

  Pokud hráč vlastní území vyobrazeném na kartě, získá navíc +2 armády na toto území.

  Na těchto kartách (mimo žolíky) jsou jak bylo řečeno vyobrazeny kromě typu jednotky (jízda, pěchota, dělo) jednotlivá území (země). Tyto karty, jak již bylo uvedeno v úvodu, se na začátku rozdají hráčům a tímto jsou jim přidělena území, která dostanou na rozdaných kartách. Po rozmístění armád se pak kartičky seberou, zamíchají a slouží jako talon pro jejich dobíraní, např. při obsazení území.

  Karty území je dovoleno hráčům mezi sebou vyměňovat (1 za 1). Obvykle pokud mám v ruce např. dělo, dělo a pěšáka budu se snažit vyměnit dělo za jízdu abych mohl získat 10 posil. Je rovněž výhodné vyměňovat karty s cílem získat bonusy za území které ovládáme (vyložím-li pěšáka, jezdce a dělo a ještě k tomu jsou na všech 3 kartách mnou ovládané území, získám 10 armád, které můžu umístit kamkoliv a navíc 2 jednotky na každé území, tj. celkem 16 a to je rozdíl oproti pouhým 10ti).

  6. Herní plán

  Jiná,upravená,vylepšená pravidla hry RISK

  Jinak zajímavá rychlejší verze Risku o které můžete přemýšlet (či si ji zkusit zahrát) je třeba ta, že každý dostane na začátku armádu (střídavě hráči pokládají či náhodně (každému se vylosují území kam si umístí jednotky a poté se karty území vrátí zpět do balíčku) se rozmístí na hracím plánu) a karty území (celkem 44 území je) se rozdělí náhodně mezi hráče. A za každé území od kterého má hráč kartu ve chvíli kdy ho dobije získá bod. Kdo získá třeba deset (15 či více pomalejší hra) bodů první ten vyhrává, zbytek pořadí se určuje dle počtu dosažených bodů. Lze hrát i s více hráči s tím, že pokud je méně kartiček než počet bodů, tak se po dobytí území zapíše bod a karta území se vrátí zamíchá do balíčku z něhož si může vzít kartu ten kdo již žádnou nemá (v takovém případě lze stanovit limit na počet karet v ruce třeba na 3 a vzít si lze vždy do počtu 3). Hehe zajímavé by bylo při této příležitosti umožnit dělům odstřelování (dělo útočí aniž by se hlo z místa na vedlejší území), čímž by se využilo že je k dispozici více druhů jednotek (pěchota,jezdectvo,dela). :)

  Zpět na obsah

  Detailní obrázky karet, mapy a další zdroje ...

 • Za deskou hrajeme např. Hradec Králové

  Na počítači i přes internet lze hrát : MissionRISK RiskPC